Em học sinh người mi nhon nhung vú siêu to Mai Shiomi, biết chắc là của gã đó vì từ đó đến giờ thằng ck ẻm mới làm 1 lần ngay trước lúc ẻm phát hiện có bầu, mà từ lúc đẻ đứa thứ 2 đến giờ nó toàn chủ động xuất ra ngoài, nên đứa này chắc chắn là của gã, thế 5 triệu liệu có đủ để ẻm phá không? hi, chắc là đủ thôi, vì ẻm mới đòi được thằng kia 3 triệu, xnxx ẻm quay lại bắt đền à? lúc ẻm phát hiện ra chàng có bầu, sáng hôm sau ẻm điện cho gã ra quán nước nói…