Nhỏ bạn thân của vợ có con bướm thật đẹp Xu Yunshan, hai đứa anh chồng không cần phải dùng đến cái bcs đó nữa, sau khi đã quần thảo một trận tả tơi, anh chồng mới nằm hỏi cô bạn vợ về chuyện ở bãi biển gần chùa cô bạn vợ ứng, theo như cô bạn vợ kể, chiều hôm đó, vì thấy cảnh đẹp, lại vắng người nên cô bạn vợ với chú dũng quyết định ở lại đấy nghỉ ngơi, phim sex vung trom ngắm mặt trời lặn, xong rồi cả hai lấy đồ ăn vặt ra ăn nhẹ thay cho bữa tối, tức cảnh sinh tình thế nào, chú dũng với cô bạn vợ lại quấn vào nhau mà chuẩn bị bắt đầu…