Sex Kana Yume bướm hồng bú cặc chuyên nghiệp hơn ẻm Thu Ngô 2003, két ma sát giữa hai vũ khí, lão phú bị đánh bật ra sau, người lại giám giết âm binh của ta? vậy sao, phim sex nhat ban chẳng phải người có thể cứu nó mà? câu hỏi móc mỉa khinh đểu của lão phú, thật ra ma sư có thể nhanh hơn một nhịp cứu thoát nhưng hắn không muốn, âm binh chết có thể tìm lại nhưng mạng của mình thì không, hắn muốn thăm dò đối phương trước rồi mới hành động, hắn không thấy sượng mặt với câu hỏi kháy của đối phương, ma đạo như hắn nhục nhã,